Forside / Referencer /

Århus Universitet

Århus Universitet

Århus Universitet

Samarbejde med Århus Universitet

Som fremstillingsvirksomhed er det essentielt at kunne vurdere om digitaliserings teknologiinvesteringer betaler sig.

Hidtid har det været svært at regne ud, og manglende overblik får mange til at droppe digitale produktionsteknologinvesteringer.

Med Aarhus Universitets Center for Digitale Tvillinger – etableret, maj 2019 – styrkes overblikket. Centeret bygger på interdisciplinær teknologiforskning og målet er at afgøre om digitale tvillinger kan give en mere fleksibel produktionsteknologi med mange anvendelsesmuligheder.

 

En totalløsning var essentiel. Man ønskede en plug & play-helhedsløsning fra en one-stop-shop-leverandør.

Det var vigtigt at leverandøren effektivt kunne håndtere hele processen: fra indledende rådgivning over leverance og installation til løbende service og support skulle kvaliteten være i top.

Techicon skabte en helhedsløsning bestående af to forbundne modulborde, påmonteret hhv. en UR3 og en UR5 robot.

Derudover indgår en MiR-200-robot samt Robotiq-gribere i løsningen sammen med en samlet installationspakke, som kan anvendes i forskningen i produktions-casen omkring digitale tvillinger.

 

Samarbejdet mellem Technicon og AU styrker produktionsvirksomheders evne til at forudsige hvorvidt en digital tvilling vil kunne forbedre deres produktion.

Technicons løsning gavner studerende, forskere og mindre og mellemstore virksomheder, der har behov for viden om fleksibel automations mulihgeder i en digital tvilling sammenhæng.

 

 

 

 

 

 

 

Har du en udfordring?

Andre referencer

Aarhus Maskinmesterskole

Uddannelse

Novo Nordisk

Pharma

Technicon service – Hurtig – Effektiv – Problemløsende

Elektronik

Technicon

ROI Udregner

Denne udregner viser den potentielt dramatiske indvirkning i besparelser på en robot i forhold til manuel arbejdskraft i løbet af projektets levetid.

  • 1. Systemomkostninger
  • 2. Nuværende omkostninger
  • 3. Andre besparelser
  • 4. Resultat

Tager kun 1 minut at udfylde

Vores beregner skal ses som en indikation. Ved hver installation kan der forekomme andre omkostninger / besparelser der påvirker den enkelte installations tilbagebetaling.

Step 1: Systemomkostninger

Totale systemomkostninger for ny automationsløsning

Gennemsnitlige produktionsmedarbejde 420.000DKK/år/skift

Antal robotter til ny løsning

Step 2: Nuværende omkostninger

Anvendelse af løsning

Skift pr. dag
Dage pr. uge
Uger pr. år
Gennemsnitlige elomkostninger til robotter er omkring 0,5DKK pr. time.

Årlige lønomkostninger pr. operatør, herunder personalegoder

Antal operatører frigjort pr. skift

(Obs. %-del der frigøres indtastes næste side)

Step 3: Andre besparelser

Procentdel af arbejdskraft fastholdt til systembetjening pr. skift:

%

Forventet øget produktivitet

%

Andre besparelser

Resultat: Her er dit resultat!

Technicon
-

År

-

Måneder

Break even

-

Frigjort arbejdskraft på 7 år

- DKK

Produktivitetsforbedring på 7 år

Alle nedenstående tal vises i Danske kroner (DKK)

År

1
2
3
4
5
6
7

Systemomkostning

Vedligeholdelses-omkostninger

Driftsomkostninger

Frigjort arbejdskraft

Produktivitetsforøgelse

Øvrige besparelser

Gennemsnitlig årlig besparelse

Besparelse over hele perioden

Luk beregner
De markederede felter skal udfyldes!
Gå videre
Technicon